Salgs- og leveringsbetingelser

§1 – Betegnelser

 • Brugeren (dig) betegnes som Kunden.
 • Den Grønne Asparges (os) betegnes som MenuBoxen.

§2 – Kontaktinformation:
MenuBoxen
en del af Den Grønne Asparges
Michael Drewsens Vej 12
8270 Højbjerg

CVR: 33 64 18 34

Tlf: 78 76 85 85
E-Mail: mail@dengroenneasparges.dk

Firmareg. adr. (legal adresse)
AGF Vej 7
8260 Viby J

§3 – Priser, bestilling, betaling mv.

 1. Alle priser er oplyst i danske kroner
 2. Alle priser er oplyst inkl. 25% dansk moms
 3. Betaling foregår via betalingskort, betalingskort gemmes hos en af MenuBoxen valgt betalingsudbyder.
  Betalingsudbyderen er PCI DSS certificeret.
 4. Beløbet for næste uges måltidskasse reserveres fredag kl. 11.00.
 5. Beløbet for hæves først ved afsendelse af måltidskassen.
 6. Deadline for bestilling, ændringer og opsigelse til efterfølgende uge er Torsdag kl. 08.00
 7. MenuBoxen yder ingen fortrydelsesret overfor kunden.

§4 – Abonnement

 1. Ved tilmelding til abonnement vil der Torsdag kl. 08.00 blive oprettet en endelig ordre ud fra en af kunden defineret skabelon.
 2. Ændringer i abonnement følger den af §3 specificerede deadline.
 3. Pause-funktionen følger ligeledes den af §3 specificerede deadline.
 4. Frekvens: det er muligt at vælge at abonnere på måltidskasser hver uge eller hver anden uge (ulige eller lige uger).
 5. Beløbet for næste uges måltidskasse reserveres fredag kl. 11.00.
 6. Beløbet for hæves først ved afsendelse af måltidskassen.

§5 – Levering

 1. Levering af måltidskassen sker til den af kunden oplyste adresse.
 2. MenuBoxen leverer måltidskassen uden kvittering for forsendelsen.
 3. MenuBoxen kan ikke stilles til ansvar for hærværk, tyveri mm. efter måltidskassen er leveret på leveringsadressen.
 4.  Ved enkelt køb tillægges kr. 59,- til fragt, ved tilmelding til abonnement er fragten gratis.

§6 – Ansvar

 1. Enhver kunde må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved forsinket eller svigtende levering som følge af vejrlig og anden force majeure.
 2. Kundens adgangskode er personlig og må ikke videregives. Sket dette hæfter kunden selv for evt. misbrug.

§7 – Rettigheder

 1. MenuBoxen forbeholder sig retten til at udskifte enkelte varer i måltidskasserne inden afsendelse. I såfald vil der være vedlagt en seddel i måltidskassen.
 2. MenuBoxen forbeholder sig retten til at ændre i menuplaner indtil deadline.

§8 – Ændringer af disse betingelser

MenuBoxen kan til enhver tid og uden varsel ændre betingelserne med virkning efter 30 dage.
Væsentlige ændringer vil blive annonceret via e-mail.

Ønsker kunden ikke at acceptere de nye ændringer i betingelserne bedes kunden selv informere MenuBoxen om dette.

Klagemuligheder – oversigt og links:
Oplever kunden et behov for at klage over et produkt eller en service, kunden har købt hos MenuBoxen, kan kunden sende en klage til vores kundeservice på mail@dengroenneasparges.dk.
Hvis kunden herefter ikke mener at vores kundeservice, har behandlet sin klage i overensstemmelse med sine forventninger, kan der yderligere sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk